Polilog Studia Neofilologiczne

Komitet Redakcyjny

Redaktor Naczelny

prof. dr hab., prof. zw. AP Galina Nefagina, Akademia Pomorska w Słupsku, Polska

Redaktor Naukowy

dr hab. Dorota Werbińska, prof. AP, Akademia Pomorska w Słupsku, Polska

Redaktor Tematyczny działu Literaturoznawstwo

dr. hab. Tadeusz Osuch, prof. AP, Akademia Pomorska w Słupsku, Polska

Redaktor Tematyczny działu Językoznawstwo

dr hab. Danuta Gierczyńska, prof. AP, Akademia Pomorska w Słupsku, Polska

Redaktor tematyczny działu Dydaktyka

dr. hab. Dorota Werbińska, prof. AP, Akademia Pomorska w Słupsku, Polska

Redaktor Statystyczny

mgr Piotr Sulik, Akademia Pomorska w Słupsku, Polska

Sekretarz Redakcji

dr Piotr Gancarz, Akademia Pomorska w Słupsku, Polska

Członkowie

dr Joanna Flinik, Akademia Pomorska w Słupsku, Polska
dr Tatiana Pudowa, Akademia Pomorska w Słupsku, Polska

Redaktorzy Językowi

dr Idalia Smoczyk-Jackowiak (j. angielski),  Akademia Pomorska w Słupsku, Polska
dr Barbara Widawska (j. niemiecki), Akademia Pomorska w Słupsku, Polska
dr Grażyna Lisowska (j. rosyjski), Akademia Pomorska w Słupsku, Polska
dr hab. Karol Karp (j. włoski), UMK, Toruń, Polska
prof. dr hab. Tatiana Wołyniec (j. białoruski i ukraiński), Białoruski Uniwersytet Państwowy, Mińsk, Białoruś
dr hab. Marek Łukasik (j. angielski), Akademia Pomorska w Słupsku, Polska

Funkcje i kompetencje członków Komitetu Redakcyjnego czasopisma „Polilog. Studia Neofilologiczne”

REDAKTOR NACZELNY

 1. Koordynuje prace Komitetu Redakcyjnego.
 2. Współpracuje z Sekretarzem Redakcji oraz Redaktorem Statystycznym.
 3. Dba o przestrzeganie standardów etycznych i rangę naukową czasopisma.
 4. Współpracuje z Wydawnictwem Naukowym Akademii Pomorskiej.

Redaktor Naukowy tomu czasopisma naukowego „Polilog. Studia Neofilologiczne”

 1. Przygotowuje numer czasopisma do publikacji.
 2. Dokonuje wstępnej ewaluacji nadesłanych tekstów, udzielając rekomendacji do dalszych prac wydawniczych.
 3. Nawiązuje współpracę z potencjalnymi Recenzentami.
 4. Przeprowadza procedurę recenzowania zgodnie z obowiązującymi w piśmie zasadami.
 5. Prowadzi korespondencję z Recenzentami i Autorami.
 6. Kwalifikuje do druku w czasopiśmie inne prace, obejmujące m.in. recenzje i sprawozdania.
 7. Przekazuje Redaktorowi Naczelnemu komplet danych.

Redaktor Tematyczny

 1. Współpracuje z Redaktorem Naukowym w sprawach merytorycznych.
 2. Konsultuje z Redaktorem Naukowym wybór Recenzentów dla danego tomu.

Sekretarz Redakcji

 1. Prowadzi korespondencję w sprawach czasopisma.
 2. Udziela informacji o czasopiśmie „Polilog. Studia Neofilologiczne” potencjalnym Autorom.
 3. Archiwizuje materiały i sporządza elektroniczne kopie zapasowe tekstów.
 4. Zajmuje się rozpowszechnieniem wydanego tomu czasopisma, w porozumieniu z Wydawnictwem Naukowym Akademii Pomorskiej w Słupsku.

Redaktor Językowy

Współpracuje z Redaktorem Naukowym tomu w zakresie konsultacji językowych dotyczących abstraktów nadesłanych tekstów.

Redaktor Statystyczny

Wprowadza dane czasopisma do krajowych i międzynarodowych baz naukowych.

Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku

 1. Prowadzi działalność wydawniczą związaną z drukiem czasopisma „Polilog”.
 2. Zajmuje się składem i edycją tekstów.
 3. Dostarcza teksty do korekty autorskiej i wprowadza zgłoszone poprawki.
 4. Publikuje czasopismo w wersji referencyjnej (papierowej).
 5. Udostępnia na stronie internetowej wersje elektroniczne artykułów.
 6. Rozpowszechnia czasopismo naukowe „Polilog”.

Kompetencje Rady Redakcyjnej

 1. Pełni funkcje doradcze w sprawach polityki i strategii czasopisma.
 2. Dba o zwiększenie rozpoznawalności czasopisma w Polsce i za granicą.
 3. Dba o poziom merytoryczny pisma.
 4. Dba o przestrzeganie standardów etycznych i rangę naukową czasopisma.
Zgoda Członka Komitetu Redakcyjnego
pobierz